സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ

1)   പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

2)   പൈനാപ്പിള്‍, നേന്ത്രവാഴ, റബ്ബര്‍, കുരുമുളക്, വാനില, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയ കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും ആട് വളര്‍ത്തല്‍, മത്സ്യ കൃഷി, മുയല്‍ വളര്‍ത്തല്‍, കോഴി വളര്‍ത്തല്‍, പന്നി വളര്‍ത്തല്‍, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, സ്റ്റുഡിയോ, ടെയ്ലറിംഗ്, റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രനിര്‍മ്മാണം, വസ്ത്ര വ്യാപാരം, ആട്ടോ മൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്, സ്റ്റേഷനറി കട, പലവ്യഞ്ജന കട, ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍, ഫര്‍ണിച്ചര്‍   നിര്‍മ്മാണം, ഫോണ്‍ ബൂത്ത് / കോള്‍ സെന്‍റര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെന്‍റര്‍, കാന്‍റീന്‍ നടത്തിപ്പ്, കാറ്ററിംഗ് സര്‍വ്വീസ്, ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റു  സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3)   ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മറ്റി (DLTC) അംഗീകരിച്ച വായ്പാതോത് ഉള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുളള വായ്പാപേക്ഷകളില്‍ അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വായ്പാത്തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

4)   സ്വയം തൊഴില്‍ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും, പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനത്തിലുമായിട്ടായിരിക്കും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്.

5.   പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയുടെ 25 ശതമാനത്തില്‍ അധികരിക്കാന്‍  പാടില്ല.

6.   പലിശ നിരക്ക് അതാതു കാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന തോതിലായിരിക്കും.  കുടിശ്ശികയ്ക്ക് 3 ശതമാനം അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

7.   വായ്പയുടെ കാലാവധി 100 മാസമായിരിക്കും.  100 പ്രതിമാസ തവണകളായി പലിശ ഉള്‍പ്പെടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

8.   ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്‍വോയിസ് വിലയുടെ 90 ശതമാനം വരെ മാത്രമേ വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

9.   വായ്പാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്‍വോയിസ് തുകയുടെ 10 ശതമാനം സ്വന്തം വിഹിതം അപേക്ഷകന്‍റെ പേരില്‍ ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

ചെറുകിട വ്യവസായ വാ


ഈട് വസ്തുവിന്‍റെ മതിപ്പു വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആവശ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിച്ചും  പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

1)   ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന്, അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പതുകയുടെ 170% വിലമതിപ്പുള്ള വസ്തു ഈട് നല്‍കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ വായ്പയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയും തുക ആവശ്യമില്ലെന്ന് കണ്ടാലോ അപേക്ഷകന് മതിയായ തിരിച്ചടവ്ശേഷി ഇല്ലെന്നു കണ്ടാലോ അതനുസരിച്ച് വായ്പ തുകയില്‍ കുറവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വസ്തുവിന്‍റെ ഈടിന്മേൽ  വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. കരം അടച്ച രസീതുള്ള ഒരു ആള്‍ ജാമ്യം കൂടി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2)   അപേക്ഷകന് പ്രായം 50 വയസ്സില്‍ അധികരിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. വായ്പത്തുകയുടെ 10% ബാങ്കില്‍ മുന്‍കൂറായി അടച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

3)   വായ്പയുടെ ആവശ്യം.

         (A)   വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നതിനും ഉദ്യോഗത്തിനും.

         (B)   ബിസിനസ്സ് വായ്പ.

         (C)   ടൂറിസ്റ്റ്ഹോം, റെസ്റ്റോറന്‍റ്, ഹെല്‍ത്ത് ക്ലബ്, റിസോര്‍ട്ട്, ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനം,      ബോട്ട് തുടങ്ങിയ ടൂറിസം പദ്ധതികള്‍.

         (D)   പ്രിന്‍റിംഗ് പ്രസ്സ്, ചെറുകിട വ്യവസായം.

4)   ഈ വായ്പയുടെ കാലാവധി വായ്പയുടെ ആവശ്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 36 മുതല്‍ 100 മാസം വരെ ആയിരിക്കും.

5)   വിദേശത്ത് പോകുന്നതിനുള്ള വായ്പയ്ക്ക് പാസ്സ്പോര്‍ട്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിയമന ഉത്തരവ്/അഡ്മിഷന്‍ മെമ്മോ, വിസ തുടങ്ങിയവയുടെ അസ്സലും ഫോട്ടോകോപ്പിയും ഹാജരാക്കേണ്ടതും ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ പരിശോധിച്ച് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അസ്സല്‍ മടക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

6)   ഈ വായ്പയ്ക്ക് സാധാരണ വായ്പാപേക്ഷ ഫോറം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും സാധാരണ വായ്പ (Property) എന്ന പേരില്‍ ചെലവെഴുതേണ്ടതുമാണ്.

7)   വായ്പ തുല്യ പ്രതിമാസ ഗഡുക്കളായി പലിശ സഹിതം അടച്ചു തീര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.    


Download Application Form

ടൂറിസം പദ്ധതി

ടൂറിസം വികസനത്തിന് സാദ്ധ്യതകളുള്ള ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ ആയത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിനോദ സഞ്ചാര വ്യവസായം കേരളത്തിലെ വിശിഷ്യാ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യവസായമായി വളര്‍ന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ പദ്ധതി വളരെ പ്രസക്തമാണ്. പദ്ധതിയുടെ വിശദ വിവരം താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.   

1.   ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, റസ്റ്റോറന്‍റ്, ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട് എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വീടുകളില്‍ Bed & Breakfast  പദ്ധതി പ്രകാരം ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണവും രാത്രി തങ്ങുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും വായ്പ ലഭ്യമാണ്.

2.   വായ്പ പരിധി

         A)   ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, റസ്റ്റോറന്‍റ് എന്നിവ പണിയുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 70 ശതമാനത്തിലധികരിക്കാതെ പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ. കാലാവധി 10 വര്‍ഷം 4 ഗഡുക്കളിലായി വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. മൊറട്ടോറിയം 6 മാസം കൂടാതെ       വര്‍ക്കിങ് ക്യാപിറ്റല്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ പരമാവധി 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ         അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

         B)   ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട്, ഇന്‍വോയ്സിന്‍റെ 80 ശതമാനത്തിലധികരിക്കാതെ പരമാവധി 10 ലക്ഷം. കാലാവധി 60 മാസം മൊറട്ടോറിയം 6 മാസം.

         C)   Bed & Breakfast  ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ മുറികള്‍ ഉള്ള വീട് സ്വന്തമായി      ഉണ്ടായിരിക്കണം. വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 70         ശതമാനത്തിലധികരിക്കാതെ പരമാവധി 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു.പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനമായി പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റായും അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3.   അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പത്തുകയുടെ 5% വരുന്ന തുക മുന്‍കൂറായി വായ്പാപേക്ഷകന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

4.   പലിശ നിരക്ക് അതാതുകാലം ബാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കും. സാധാരണ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക് ആയിരിക്കും. കുടിശ്ശി തുകയ്ക്ക് 3% നിരക്കില്‍ അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

5.   അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പതുകയുടെ 170% വില മതിപ്പുള്ള വസ്തു ഈട് കൂടാതെ കരം തീര്‍ത്ത രസീതുള്ള ഒരാള്‍ ജാമ്യവും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടൂറിസ്റ്റ്ഹോം. റസ്റ്റോറന്‍റ് എന്നിവ പണിയുന്നതിനുള്ള വായ്പയ്ക്ക് പണിയുന്ന കെട്ടിടവും സ്ഥലവും ഈട് മതിയാകുന്നതാണ്. വായ്പ മൂലം സ്വരുപിക്കുന്ന ബോട്ട് ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും വിവരം RC  ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. വായ്പ വാങ്ങി സ്വരൂപിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളും ബാങ്കിന്‍റെ പേരില്‍ ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6.   വായ്പ വാങ്ങി സ്വരൂപിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാവര/ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും ബാങ്കിന്‍റെയും വായ്പക്കാരന്‍റെയും കൂട്ടായ പേരില്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

7.   റസ്റ്റോറന്‍റ്, ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, ബോട്ടിംഗ് എന്നിവ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ലൈസന്‍സും മറ്റു രേഖകളും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളില്‍ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടതും പകര്‍പ്പ് ബ്രാഞ്ചില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

8.   വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങള്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും സ്റ്റോക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനും ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

9.   എസ്റ്റിമേറ്റ്/ഇന്‍വോയ്സ് തുകയും ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്ന വായ്പത്തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വായ്പക്കാരന്‍ മൂന്‍കൂറായി വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുകയോ അപേക്ഷകന്‍റെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയോ വേണ്ടതാണ്.

10.  സാധാരണ വായ്പ (ടൂറിസം) വര്‍ക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റല്‍ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് (ടൂറിസം) എന്ന പേരില്‍ വായ്പ/ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെലവെഴുതേണ്ടതാണ്.

11.  പൊജക്ട് വായ്പ/ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് വായ്പാപേക്ഷഫോറങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

12.  യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ തന്നെ വായ്പ നിരസിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും ആയത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷകന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമല്ല. 

13.  വായ്പാ വിതരണം സംബന്ധിച്ച പൊതുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ഈ വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.  

Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക