സാധുജന പുനരുദ്ധാരണ

1)   ഈ വായ്പകള്‍ പള്ളി, മഠം, NSS, SNDP, ക്ഷേത്രങ്ങള്‍, മസ്ജിദുകള്‍, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍/സാമൂഹ്യ സംഘടനകള്‍ വഴി ദുര്‍ബ്ബല ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ജീവനോപാധി കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. ആടു വളര്‍ത്തല്‍, കോഴി വളര്‍ത്തല്‍, പശു വളര്‍ത്തല്‍, മെഴുകുതിരി നിര്‍മ്മാണം, ബുക്ക് ബൈന്‍ഡിംഗ്, അച്ചാര്‍ നിര്‍മ്മാണം, കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിര്‍മ്മാണം, നഴ്സറി സ്കൂള്‍ നടത്തിപ്പ്, പെട്ടിക്കട, സോപ്പ് നിര്‍മ്മാണം, ചെരിപ്പ് നിര്‍മ്മാണം, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി തുടങ്ങിയവ പാക്കറ്റിലാക്കി വിതരണം ചെയ്യല്‍, ചായക്കട, പലഹാര നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയ സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതികളാണ് ബാങ്ക് വായ്പാവശ്യമായി പരിഗണിക്കുക.

2)   അതാത് സാമൂഹ്യ സംഘടനകളില്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ കണ്ടെത്തി ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗം സുഖകരമാക്കുന്നതിന് ഒരാള്‍ക്ക് 10,000/- രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

3)   വായ്പാപേക്ഷകരുടേയും അതാത് സംഘടനകളുടെ ഭരവാഹികളുടേയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തില്‍ മൊത്തം വായ്പത്തുക ടി സംഘങ്ങള്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്.

4)   അതാത്, സംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങളായ രണ്ടുപേരുടെ ജാമ്യത്തിലാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷകനും ജാമ്യക്കാരും ഒരേ കുടുംബത്തില്‍പെട്ടവരായിരിക്കരുത്. ഒരാള്‍ക്ക് രണ്ട് വായ്പയില്‍ കൂടുതല്‍ ജാമ്യം നില്‍ക്കാവുന്നതല്ല.

5)   സംഘടനകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ ടി സംഘടനകള്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വായ്പ വിതരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.

6)   വായ്പയുടെ കാലാവധി 36 മാസം മുതല്‍ 100 മാസം വരെ ആയിരിക്കും.

7)   പലിശ 11.5% നിരക്കില്‍ ബാങ്കിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതും പരമാവധി 13.5% വരെ വായ്പക്കാരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇപ്രകാരം അധികമായി ഈടാക്കുന്ന 2% വരെയുള്ള പലിശ ടി സംഘടനകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന ചെലവുകള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

8)   ടി വായ്പാഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും തുക കൃത്യമായി പിരിച്ചെടുത്ത് ബാങ്കില്‍ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ടി സംഘടനകളുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികള്‍ക്കായിരിക്കും.

9)   വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകള്‍ സഹിതം അതാതു ബ്രാഞ്ചില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

        A)   ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുകയും ബാങ്കിലേയ്ക്ക് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടനകളുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി  തീരുമാനത്തിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്.

         B)   വായ്പയെടുക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളുടെ മേല്‍വിലാസവും,  ഐഡന്‍റിറ്റി തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളും (പാന്‍ കാര്‍ഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്, ഇലക്ഷന്‍ ഐഡന്‍റിറ്റി കാര്‍ഡ് എന്നിവയില്‍ ഏതിന്‍റെയെങ്കിലും പകര്‍പ്പ്).

         C)   ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര്, വിലാസം, identity തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള     രേഖകളുടെ പകര്‍പ്പ്, പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ. 

10)  ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വായ്പ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വന്നാല്‍ അതാതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ/സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികളുടേയും ഭരണസമിതികളുടേയും വായ്പാ ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും ജാമ്യക്കാരുടേയും പേരില്‍ ഒറ്റക്കും, കൂട്ടായും നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് മുതല്‍, പലിശ, ചിലവുകള്‍ സഹിതം പണം ഈടാക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  


Download Application Form

ചെക്ക് / ബില്ല് /ഡ

ബാങ്കിന്‍റെ പ്രമുഖരായ ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചെക്കുകള്‍, ഡി.ഡി. എന്നിവ പര്‍ച്ചേയ്സ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി. 

1)   വ്യവസ്ഥകള്‍

ബാങ്കിടപാടുകളില്‍ കൃത്യത പുലര്‍ത്തുന്ന ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിഗത/ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങള്‍ നിവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് യഥാര്‍ത്ഥമായ കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

2)   നിലവില്‍ ബാങ്കിന്‍റെ വായ്പക്കാരായ വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

3)   ചെക്കുകള്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ആയത് "അക്കോമഡേഷന്‍ ചെക്കുകള്‍" അല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

4)   വ്യക്തികള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ചെക്കുകള്‍ പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

5)   "തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി" ചെക്കുകളും പര്‍ച്ചേസിന് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

6)   താഴെ പറയും പ്രകാരം എല്ലാ രീതിയിലും കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ചെക്ക്/ഡിഡി/ബില്‍ സ്വീകരിക്കാവൂ. 

    (A)    ചെക്കിന്‍റെ തീയതി, പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസതീയതിക്കോ അതിനു  മുമ്പോ ഉളളതായിരിക്കണം.

    (B)    ചെക്കിന്‍റെ തുക അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും കൃത്യമായിരിക്കണം. സീല്‍,     ഒപ്പ്, എന്‍ഡോര്‍ഴ്സ്മെന്‍റ് എന്നിവയും പരിശോധിക്കണം.

    (C)    ചെക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കണം

    (D)    പര്‍ച്ചേസിന് സ്വീകരിക്കുന്ന ചെക്കുകള്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോ വരാന്‍     പോകുന്ന തീയതിയിലെയോ ആയിരിക്കരുത്.

    (E)   സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന ചെക്കുകള്‍     സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല.

7)   DD/cheque  പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുതന്നെ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ബാങ്ക് വരവുവെച്ച് നല്കിയ തുകയ്ക്കുളള പലിശ നിരക്ക് ബാങ്ക് അതാതു കാലയളവില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ നിരക്കിലുളള ചെക്ക് കളക്ഷന്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍, തപാല്‍ കൂലി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് എന്നിവ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

8)   Bill/DD/cheque  പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ടി ചെക്ക് രജിസ്ട്രേഡ് തപാല്‍ മുഖേനയോ കൊറിയര്‍ മുഖേനയോ കളക്ഷന് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

9)   നിയമാനുസൃത സമയ പരിധിക്കുളളില്‍ തുക അനുവദിച്ചു കിട്ടാത്തപക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിന് ‘fate card’  അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

10)   നിയമാനുസൃത സമയപരിധിക്കുളളില്‍ ടി തുക ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ NI Act  138-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുളള നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.

11)  തുക ലഭിക്കാതെ മടങ്ങിയ ചെക്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ബില്‍ പര്‍ചേസ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും തിരികെ ബില്‍ റിട്ടേണ്‍ഡ് അക്കൗണ്ടില്‍ വരവുവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

12)  തുക ലഭിക്കാതെ മടങ്ങിയ ചെക്കുകള്‍ മടങ്ങിയാല്‍ ടി സൗകര്യം ദുരുപയോഗിച്ച ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് വീണ്ടും ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

13)  ടി പദ്ധതിയില്‍ നിലവില്‍ ബാധ്യതയുളള വ്യക്തിക്ക് പുനര്‍വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഹെഡ്ഡാഫീസിന്‍റെ അനുമതി തേടേണ്ടതാണ്.

14)  "ബെയറര്‍" ചെക്കുകള്‍ പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായാല്‍ ‘bearer’  എന്ന വാക്ക് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

15)  നിലവില്‍ മറ്റു വായ്പാ ബാധ്യത/കുടിശ്ശിക ഉളള വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഹെഡ്ഡാഫീസിന്‍റെ അനുമതി കൂടാതെ ഈ സൗകര്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

16)  ടി പദ്ധതി പ്രകാരമുളള ചെക്കുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ മാസംതോറും ഹെഡ്ഡാഫീസിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

17)  വാങ്ങേണ്ട പ്രമാണങ്ങള്‍

(A) ഡിമാന്‍റ് പ്രോമിസറി നോട്ട് (B) സെക്യൂരിറ്റി ഡെലിവറി ലെറ്റര്‍ (C) എഗ്രിമെന്‍റ് ഫോര്‍ ബില്‍സ് പര്‍ച്ചേസ്ഡ് (D) ഡെലിവറി ലെറ്റര്‍ ഫോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് ഓഫ് ചെക്ക്

18)  ടി പദ്ധതി പ്രകാരമുളള ചെക്ക്/ബില്ലുകളുടെ തുക ലഭിക്കാതെ വരുന്നതിന് ശാഖാ മാനേജര്‍ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ്.

19)  15 ദിവസത്തിനകം മറ്റു ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നും കളക്ഷന്‍ ലഭിക്കാത്തപക്ഷം ടി തുകയ്ക്ക് ശാഖാ മാനേജര്‍ ബാങ്ക് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്ന പിഴപലിശ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ടി പദ്ധതി പ്രകാരം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ശാഖാ മാനേജര്‍ക്ക് അനുവദിക്കാവുന്നതും 5 ലക്ഷത്തില്‍ അധികരിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ ആവശ്യമായ വസ്തു ഈടിന്‍റെ പ്രമാണ പത്രങ്ങള്‍ സഹിതം ഹെഡ്ഡാഫീസിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  


Download Application Form

സാധാരണ വായ്പ (മെഡി

1.   വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രികളിലോ ചികിത്സ  ലഭ്യമാക്കുന്ന മറ്റ് ആശുപത്രികളിലോ, ഡോക്ടര്‍മാര്‍ റഫര്‍ ചെയ്യുന്ന കേസുകളില്‍ ചികിത്സയ്ക്കായി 1,00,000/-രൂപ വരെ വ്യക്തികള്‍ക്കു സാധാരണ വായ്പയായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. രോഗിയുടെ പേരുള്‍പ്പെടുന്ന റേഷന്‍കാര്‍ഡ് ഹാജരാക്കണം.  രോഗിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്നു മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് റഫര്‍ ചെയ്തതിനേയും രോഗവിവരത്തേയും സംബന്ധിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം

2.   റഫര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്നും ചികിത്സ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, ചികിത്സയ്ക്ക് ഉദ്ദേശം വരുന്ന ചിലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഹാജരാക്കണം.

3.   പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത രോഗിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ചികിത്സാ ചിലവു വഹിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിനും ടി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.  രോഗി സ്വബോധമില്ലാത്ത, അവശതയായ അവസ്ഥയില്‍ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുവിന്/രക്ഷിതാവിന് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

4.   വായ്പത്തുക 100 പ്രതിമാസ തവണകളിലായി തിരിച്ചടയ്ക്കണം.

5.   നിലവില്‍ ഈ ബാങ്കില്‍ നിന്നും വായ്പ/ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങി ബാക്കി നില്‍പ്പുളളവര്‍ക്ക് ഈ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

6.   ഈ വായ്പയ്ക്ക് പലിശ ഈടാക്കുന്നതല്ല.  എന്നാല്‍ കുടിശ്ശിക സംഖ്യക്ക് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിധം പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.   തുടര്‍ച്ചയായി 3 തവണ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയാല്‍ കുടിശ്ശികയായ ദിവസം മുതല്‍ മുഴുവന്‍ വായ്പ സംഖ്യയ്ക്കും 6 ശതമാനം പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.  വീണ്ടും കുടിശ്ശിക  വരുത്തിയാല്‍ കുടിശ്ശിക സംഖ്യയ്ക്ക് 3 ശതമാനം നിരക്കില്‍ അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

7.   വായ്പാപേക്ഷ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചില്‍, മേല്‍ 2,3 ഉപവകുപ്പുകളില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകള്‍ സഹിതം നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  ബ്രാഞ്ച് മാനേജരുടെ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം  അര്‍ഹതയുണ്ടെങ്കില്‍  അപേക്ഷ ഫോറം നല്‍കുന്നതിന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ക്ക് ഈ ഓഫീസില്‍ നിന്നും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നതാണ്.  അതിനുശേഷം വായ്പാപേക്ഷയുടെ വില അടയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ബ്രാഞ്ചില്‍  നിന്നും  അപേക്ഷ  ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്.  പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷഫോറവും  അനുബന്ധ പ്രമാണങ്ങളും ബ്രാഞ്ചില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

8.   ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ആളിനുവേണ്ടി അനുവദിക്കുന്ന വായ്പ ആശുപത്രിയുടെ പേരില്‍ ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് (A/C.Payee)  ആയി നല്‍കുന്നതാണ്.

9.   ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മാസം വരെ വായ്പാപേക്ഷ ബ്രാഞ്ചില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.   മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

10.  ഇപ്രകാരം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന വായ്പാപേക്ഷയോടൊപ്പം മുഴുവന്‍ ബില്ലുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  ബില്ലിന്‍റെ  പകര്‍പ്പുകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

11.  അപേക്ഷിക്കുന്ന വായ്പത്തുകയോ  ബില്ലുകള്‍ പ്രകാരമുളള  തുകയോ  ഏതാണോ കുറവ് അതായിരിക്കും വായ്പയായി അനുവദിക്കുന്നത്.

12.  സാധാരണ  വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ  വ്യവസ്ഥകളും ഈ  വായ്പയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.  Download Application Form

കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

തുടർന്നു വായിക്കുക

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക

റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

തുടർന്നു വായിക്കുക